20 kwietnia 2024

Odzyskiwanie danych sumpty zaś sposobności.

6 min read

Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Co to jest odzyskiwanie danych? Jest to proces odzyskiwania informacji cyfrowych, które z różnych powodów nie są już dostępne. Może być wykonywany przez osoby nieposiadające wiedzy o sprzęcie komputerowym lub przy użyciu oprogramowania innych firm. Odzyskiwanie danych jest procesem jednorazowym i może być wykonywane przez każdego. Możliwe jest odzyskanie danych z uszkodzonego dysku twardego, skasowanego pliku i uszkodzonego systemu plików. Aby dowiedzieć się więcej na temat odzyskiwania danych, przeczytaj ten artykuł. W wielu sytuacjach może to być najlepsze rozwiązanie.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania informacji cyfrowych, które z jakiegoś powodu nie są już dostępne.

Zdarza się, że komputer lub urządzenie pamięci masowej po prostu nie chce się otworzyć. W takim przypadku, aby odzyskać swoje pliki, należy spróbować odzyskać dane. W większości przypadków konieczne jest przywrócenie informacji, które zostały usunięte przypadkowo lub w wyniku awarii sprzętu. W niektórych przypadkach może być konieczne przywrócenie informacji, które mają dla Ciebie wartość sentymentalną. Niezależnie od przyczyny, odzyskiwanie danych jest niezbędne.

Oprócz odzyskiwania utraconych lub zaginionych plików, dane są wykorzystywane do celów kryminalistycznych, np. w szpiegostwie i przestępczości komputerowej. Czasami dane na komputerze mogą zostać zaszyfrowane lub ukryte w wyniku ataku wirusa. Tylko eksperci z dziedziny informatyki śledczej mogą przywrócić te dane. Z nośnikami pamięci masowej wiąże się wiele awarii

, w tym przerwy w dostawie prądu i błędy ludzkie. Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych przyczyn utraty lub uszkodzenia danych:

Proces odzyskiwania danych jest skomplikowany. Konsumenci korzystają z większej ilości informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Dyski twarde są coraz mniej trwałe, a urządzenia przenośne są wszędzie. Co więcej, dane na cyfrowych urządzeniach pamięci masowej są bardziej zaszyfrowane i mniej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. To samo dotyczy komputerów: są one mniejsze i wykorzystują więcej komponentów zastrzeżonych niż kiedykolwiek wcześniej. Ze względu na wszystkie te czynniki odzyskiwanie danych jest bardziej złożone niż kiedykolwiek.

Najczęstsze scenariusze wymagające odzyskiwania danych dotyczą urządzeń punktów końcowych, w tym komputerów stacjonarnych i przenośnych, stacji roboczych, tabletów i urządzeń przenośnych. Każde urządzenie końcowe wymaga innej strategii odzyskiwania danych. Celem jest indywidualne przywracanie danych, a nie przywracanie całych systemów. Oprócz tego należy określić typy danych, których kopie zapasowe należy tworzyć i częstotliwość ich wykonywania.

Po podjęciu decyzji o odzyskaniu danych należy zastanowić się nad najlepszą metodą. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalisty zajmującego się naprawą komputerów. Specjaliści ci specjalizują się w tego typu usługach komputerowych. Posiadają oni wiedzę, narzędzia i doświadczenie pozwalające odzyskać informacje i przywrócić je do pierwotnej postaci. Pomogą Ci znaleźć potrzebne informacje i wrócić na właściwą drogę.

Mogą ją wykonać osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu komputerowego

Odzyskiwanie danych nie jest zadaniem niemożliwym do wykonania. Istnieją różne metody, które można zastosować bez posiadania dużej wiedzy o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym. Jeśli jednak użytkownik nie ma specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu komputerowego

, może zechcieć zatrudnić profesjonalnego specjalistę od odzyskiwania danych. W niektórych przypadkach odzyskiwanie danych można przeprowadzić samodzielnie przy użyciu pewnych narzędzi. Odzyskiwanie danych w takich sytuacjach nazywane jest rzeźbieniem danych. Wykorzystując informacje o strukturze plików, rzeźbienie danych pomaga w odzyskiwaniu utraconych plików.

Co więcej, odzyskiwanie danych może być również wykonywane na potrzeby kryminalistyki lub szpiegostwa. Istnieje wiele sytuacji, w których dane na komputerze mogą być zaszyfrowane lub ukryte w wyniku ataku wirusa i są niedostępne dla zwykłego człowieka. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc ekspertów z dziedziny informatyki śledczej. Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może również nastąpić w wyniku błędu ludzkiego lub klęski żywiołowej. Pierwsza metoda polega na naprawieniu uszkodzonej tablicy partycji, co jest niezbędne do odzyskania danych.

Można to zrobić za pomocą oprogramowania stron trzecich

Wiele firm polega na oprogramowaniu firm trzecich w celu odzyskiwania plików, gdy coś pójdzie nie tak. Na przykład wiele witryn internetowych korzysta z oprogramowania innych firm do tworzenia kopii zapasowych plików w chmurze. Ale co zrobić, gdy utracisz dane na swoim komputerze? W takiej sytuacji należy skontaktować się z profesjonalistą, który może przeprowadzić odzyskiwanie danych. Utrata danych ma daleko idące skutki dla firm i osób prywatnych. Dlatego tak ważne jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych plików przed ich utratą.

Jest to proces jednorazowy

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, utraconych lub uszkodzonych danych z różnych nośników pamięci. Nośnikami mogą być dyski twarde, pamięci USB, dyski półprzewodnikowe i podsystemy RAID. Wiele czynników może spowodować utratę lub uszkodzenie danych, w tym błąd ludzki, przypadkowe usunięcie danych i klęski żywiołowe. Specjaliści ds. odzyskiwania danych stosują najnowsze techniki odzyskiwania skasowanych danych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod przywracania plików, oprogramowanie do odzyskiwania danych opiera się na fakcie, że dane nigdy nie znikają, dopóki nie zostaną nadpisane. W związku z tym szanse na pomyślne odzyskanie danych zależą od systemu plików, w którym dane są przechowywane. W tym artykule wyjaśniono różne systemy plików i wpływ każdego z nich na odzyskiwanie danych. Podjęcie odpowiednich kroków natychmiast po utracie danych zwiększa szanse na odzyskanie ważnych plików.

Fizycznie uszkodzone dyski twarde również mogą powodować utratę informacji. Jeśli dysk twardy nadal nadaje się do użytku, konieczne może być przeprowadzenie naprawy. Może to obejmować wymianę części dysku twardego, ale nie naprawi to uszkodzeń logicznych. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać obrazowanie dysku – jest to specjalistyczna procedura, która pozwala odzyskać każdy czytelny bit na powierzchni dysku twardego. Obraz jest następnie bezpiecznie analizowany pod kątem uszkodzeń logicznych, a system plików może zostać odtworzony. Odzyskiwanie danych ma kluczowe znaczenie w przypadku katastrofalnej awarii sprzętu elektronicznego.

Wybór odpowiedniej metody odzyskiwania danych zależy od tego, jak ważne dla firmy są dane. Jeśli posiadasz kopię zapasową zawierającą wszystkie ważne dane, możesz jej użyć do ich przywrócenia. Jeśli masz kopię zapasową logiczną, możesz przywrócić z niej dane, po prostu przywracając formatowanie systemu. Jeśli nie masz kopii zapasowej, oprogramowanie nie może odzyskać informacji.

Po wybraniu techniki odzyskiwania danych oprogramowanie do odzyskiwania danych przeskanuje dysk w celu znalezienia drugiej kopii danych. Następnie oprogramowanie podejmie próbę restrukturyzacji systemu plików przez odzyskanie metadanych. Jeżeli system plików jest uszkodzony, oprogramowanie do odzyskiwania metadanych może odtworzyć oryginalną strukturę plików i folderów. Oprogramowanie może również zmienić nazwy plików i folderów, jeżeli je znajdzie. Jeżeli jednak brakuje metadanych, nie będzie można wykonać żadnej z tych czynności.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]