22 lipca 2024

Problemy związane z zawilgoceniem

3 min read

kondensacja pary wodnej mozebyć tez przyczynąwilgoci Zdjęcie autorstwa Aleksandr Slobodianyk z Pexels

Problemy związane z zawilgoceniem

Deszcze to nie jedyne przyczynywilgoci
Zdjęcie autorstwa Pratik Gupta z Pexels

Występowanie wilgoci w budynkach istniejących jest najczęściej naturalnym skutkiem nieprawidłowego stosowania w nich rozwiązań materiałowo-budowlanych. Izolacje wykonane z materiałów bitumicznych wprowadzono dopiero w XIX stuleciu. Dlatego też przy braku przeciwwilgociowych izolacji poziomych  i pionowych, obiekty budowlane w sposób szczególny narażone są na zawilgocenie wywołane kapilarnym pociąganiem wody z gruntu. Jest to jednak tylko jedna z przyczyn zawilgocenia budynków.

Do innych zaliczyć należy: wody techniczne systemów odprowadzających wody gruntowe, kondensację kapilarną wilgoci, niewłaściwy sposób zastosowania betonów i zapraw przy remontach i modernizacji (wilgoć technologiczna), zmiany poziomu wody gruntowej, czy też niewłaściwą eksploatację pomieszczeń  w piwnicach i przyziemiu.

W zawilgoconych murach występuje ciągłe zjawisko przemieszczania się wilgoci. Jest to możliwe miedzy innymi w związku z kapilarno-porowatą strukturą materiałów, takich jak: cegła, beton, zaprawa czy niektóre kamienie – piaskowce,
z których wykonane są dolne partie budowli, stykające się bezpośrednio z gruntem.

Rożne przyczyny i podatność na wilgoć

Intensywność i granica zawilgocenia muru ulegają wahaniom w zależności od stopnia oddziaływania wymienionych wcześniej źródeł zawilgocenia oraz możliwości odprowadzenia wody z muru.

Reakcją na każde odparowywanie wody z muru jest bowiem ruch wody z gruntu powodujący jej uzupełnianie. Tym procesom migracji wilgoci towarzyszy najczęściej odkładanie soli na powierzchni parowania w postaci białych wykwitów. Sole te powstają w wyniku naturalnego rozkładu minerałów. Są też transportowane z gleby za pomocą podciągania kapilarnego, a także wprowadza się je często podczas prac konserwatorskich. Jeżeli roztwór soli stale jest doprowadzany z głębi muru, to na jego powierzchni pojawiają się wykwity soli. W przypadku małej szybkości przenikania roztworu w kierunku powierzchni i odprowadzania wilgoci bezpośrednio z wnętrza muru, sole krystalizują się w powierzchniowych warstwach muru lub w jego głębi. W takich wypadkach może dochodzić do zniszczenia struktury wewnętrznej materiału.

Podział przyczyn wilgoci

Są przyczyny intensywności fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów niszczących. Do negatywnych zjawisk spowodowanych obecnością dużej ilości wilgoci w ścianach można zaliczyć między innymi:

  • obniżenie się mikroklimatu w pomieszczeniach wskutek wzrostu wilgotności względnej powietrza,

  • podwyższenie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród, co może prowadzić do przemarzania ścian,

  • występowanie nalotów korozyjnych soli na tynkach oraz rozwój grzybów i pleśni na ścianach,

  • niszczenie powłok malarskich, tapet, występowanie mokrych plam na powierzchni ścian i tzw. „odparzanie tynków”,

  • korozję stalowych elementów konstrukcyjnych i metalowego wyposażenia pomieszczeń,

  • rozwój w murach grzybów pleśni.

Wysuszenie to początek

Proces rozwoju grzybów pleśni w murach jest stosunkowo wolny, ale konsekwentny. W początkowym okresie rozwoju zarodniki są mało widoczne. Na ścianach pojawiają się przy zwiększonej wilgotności pomieszczenia (np.  w kuchniach, pralniach, łazienkach lub saunach).

Po wysuszeniu pomieszczenia i braku wilgoci przez dłuższy czas zarodniki pleśni zasychają i są mało widoczne. Jeżeli wilgotność ponownie wzrośnie, zarodniki pojawią się ponownie, ale już w większych rozmiarach i zwiększonej ilości.

Grzyby pleśni rozwijają się bardzo szybko powodując w początkowym okresie niszczenie farb, tapet, przylegających do ścian, mebli oraz różnych przedmiotów pochodzenia organicznego (odzieży, obuwia, skóry i inne przedmioty codziennego użytku). Powodują rozkład zapraw tynkarskich , cegły i innych materiałów. Bardzo istotnym przejawem szkodliwości grzybów – pleśni jest ich wpływ na organizm ludzki. Osoby długotrwale przebywające w pomieszczeniach zagrzybionych zapadają na rozmaite, często nieuleczalne schorzenia (astma oskrzelowa, zapadanie dróg oddechowych, migreny, gościec stawowy i niektóre schorzenia układu krążenia i układu pokarmowego. Jasne więc się staje, jak ważne jest zapewnienie dobrej ochrony przed wodą i wilgocią.

Ta praca została wykonana w celu ukazania roli jaką spełniają izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Źródło :

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE Autor

Fabian Fortuna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.